مراسم انتقال پیکر شهید مرزبان “ملک زاده” از ترکیه+فیلم

مراسم انتقال پیکر شهید مرزبان “ملک زاده” از ترکیه+فیلم

مراسم تحویل پیکر شهید ملک زاده با حضور انور اونلو استاندار ایغدیر ترکیه و حسین قاسمی سرکنسول ایران در ارزروم و مقامات نظامی دو کشور برگزار شد...