حماسه تجمع اعضا وهوادارن انجمن مدنیت اوجاغی

حماسه تجمع اعضا وهوادارن انجمن مدنیت اوجاغی

درپی اعلام تجمع سازمان تبلیغات اسلامی درمحکومیت نسل کشی درمیانما ، اعضا وهوادارن انجمن مدنیت اوجاغی دراین تجمع شرکت کردند.