بیانیه تسلیت به جانباختگان ومجروحین وبازماندگان زلزله

بیانیه تسلیت به جانباختگان ومجروحین وبازماندگان زلزله

در پی وقوع زلزله شب گذشته در غرب کشور،  انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی  پیام تسلیتی صادر کرد...متن بیانیه تسلیت...