أزبرعلی حاجوی دونیادان کؤچدو «دهقان فداکار»

أزبرعلی حاجوی دونیادان کؤچدو «دهقان فداکار»

ريزعلى خواجوى كه بدليل عارضه شديد ريوى در بيمارستان امام رضا (ع) بسترى بود،دقايقى پيش دار فانى را وداع گفت.