مراسم یادبودشهدای ترور درباغ رضوان اورمیه

گزارش مصور مراسم باشکوه یادبود شهدای تروردرباغ رضوان اورمیه -مزارشهدا

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :