بوراسی اورمو ،ترور شهیدلرین عزیزله مه تؤرنی

،جمعی ازخانواده شهدا وفعالان مدنی درروز پنجشنبه با حضور خودبرسرمزار شهدای ترور درآذربایجان ،باغ رضوان اورمیه مراسم باشکوه یادبود برگزارکردند. 

سرویس اجتماعی چیچست نیوز : درپی ترور ۸ تن از مرزبانان درنقطه صفرمرزی چالدران ،جمعی ازخانواده شهدا وفعالان مدنی درروز پنجشنبه با حضور خودبرسرمزار شهدای ترور درآذربایجان ،باغ رضوان اورمیه مراسم باشکوه یادبود برگزارکردند.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :