قاضی پور:نسل کشی جیلوها به رسمیت شناخته شده است

فقط دریک شب چهارشنبه سوری  توسط داشناکهادراورمیه ده هزارنفرزن وکودک  ومردقتل عام شده اند     

سرویس اجتماعی: نماینده اورمیه درپاسخ به سئوال آمونیوز:

قاضی پور:نسل کشی جیلوها به رسمیت شناخته شده است

 

 

سردبیرآمونیوز،  سئوال : همه ساله ارمنیها به طرق مختلف ازطریق تجمعات ونشرکتب وتاسیس رسانه های برخط  ازقتل عام  خود مراسمات بسیاری برگزارمیکنند اما چرا درارتباط با نسل کشی وقتل عام  ملت سنی وشیعه آذربایجان توسط جیلوها  اقدام حمایتی خاصی صورت نمییردوآیا اگر برخی انجمنهای فرهنگی مایل باشند دراین رابطه کاری فرهنگی وهنری انجام دهند جنابعالی  حمایت خواهیدکرد.

 

 پاسخ قاضی پور: بله بنده تمام قد حمایت میکنم وخواهم کرد،اهالی فرهنگ وانجمنهای قانونی  طرح هایشان را ارائه کنند حتما دراین رابطه ازمسئولین خواهم خواست همکاری جدی داشته باشند.وی درادامه گفت: جیلوها ازدرگیری با تورکهای عثمانی به آذربایجان واین سوی ارس تا اورمیه وماکو پناهنده شدندوبلافاصله این مهمانان  خون میزبانان بی گناه را ریختند. قتل عام جیلوها یک نسل کشی است و حقیقتی انکارناپذیربرگونۀ  تاریخ ایران است که توسط جیلوها انجام گرفته فقط دریک شب چهارشنبه سوری  توسط داشناکهادراورمیه ده هزارنفرزن وکودک  ومردقتل عام شده اند     

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :