فیلم تحقیرحقوق شهروندی دراسلام آباداورمیه

اکراد اغتشاشگر، درپی تحریکات سازمان یافته تروریستها 2مدرسهویک پایگاه مسجد(قدس) را درمحله اسلام آبادغرب به بهانه  یک شایعه به آتش کشیدند. محله چندساعت بعد توسط پلیس امنیت آرام است. 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :