حماسه تجمع اعضا وهوادارن انجمن مدنیت اوجاغی

درپی اعلام تجمع سازمان تبلیغات اسلامی درمحکومیت نسل کشی درمیانما ، اعضا وهوادارن انجمن مدنیت اوجاغی دراین تجمع شرکت کردند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :