اندرباب تکلم صداوسیمای میلی به زبان هوسایی !

معاون برونمرزی رسانه ملی از راه‌اندازی سه شبکه جدید برون‌مرزی به زبان‌های هوسایی(آفریقایی)، فرانسوی و روسی خبر داد.

اندرباب تکلم صداوسیمای میلی به زبان هوسایی ! 

 

 

 

 سرویس طنز چیچست نیوز:درراستای تاسیس شبکه ای به زبان هوسه افریقائی که نصف جمعیت تورکهای ایرانند بال آریسی  این کاریکاتوررا تقدیم عبدالعی میرزا رئیس صدا وسیمای میلی کرد!

 

 

معاون برونمرزی رسانه ملی از راه‌اندازی سه شبکه جدید برون‌مرزی به زبان‌های هوسایی(آفریقایی)، فرانسوی و روسی خبر داد.

 

 

بال آریسی: دانگابالا بوشگابالا عبدالعلی عسگری، قارقا گیبی  کهلیین آزیب یولوو ائیتیرمیه سن بالا  …

ترجمه به زبان حدادعادل: کلاغه خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش راه هم فراموش کرد…!

 

میگویند زبان هوسه یا زبان هوسایی یکی از زبان‌های چادی و از خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی است که در بخش‌هایی از شرق و مرکز افریقا نزدیک به ۲۰ میلیون گویشور دارد.

گروه زبان های افریقائی: گروهی از خانوانده های زبان هایی که بومی ((قاره آفریقا)) هستند و یا ریشه آفریقایی دارند. بیش از هزار زبان، در این گروه بزرگ جای می گیرند؛ البته، در این میان، تنها ۵۰ زبان وجود دارد که بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر بدان سخن می گویند و بقیه زبان ها، تنها در میان یک قبیله یا در یک منطقه کوچک رایج است.

زبان هوسه یا زبان هوسایی یکی از زبان‌های چادی و از خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی است که در بخش‌هایی از شرق و مرکز افریقا نزدیک به ۲۲ میلیون گویشور دارد.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :