با حلوا حلوا کردن منشور، دهان حقوق شهروندی شیرین نمیشود!

آمونیوز، سرویس حقوق شهروندی : ..نمیتوان با طناب نخ نمای تکراری اینگونه وعده وعیدها امیدی به دولت بست 

 

 

منشور حقوق شهروندی روحانی  درکما

 

با رونمائی متن منشور حقوق شهروندی  رئیس دولت یازدهم نشان داد اگرشک وشبه ای درنیامدنش باقی بودرفع شداونباید بیاید.اینکه عده ای ازسران اصلاح طلبان درظاهر اصراردارند روحانی را برای دوره۴ ساله بعد هم تمدیدکنند فارغ از اینکه چه تعاملاتی پشت پرده رقم خورده باشد آنچه روی پرده ودردایره است اینست که روحانی مرد عمل نیست وقرائن وشواهدحاکی از اینست که وی بامردم روراست نیست ونمیتوان ۴ سال سرنوشت ملتی که به شعارها ووعده های وی رای داده اند امیدبست.

 

منشوری که روحانی وتیم به اصطلاح تدبیرش بزعم وی برای دوختن لباس امیدبه شهروندان تهیه دیده اند نتنها  ضمانت اجرائی ندارد بلکه سراسر شعار وپراز اشکالات حقوقی ودرکما است.

 

تنها حسنی که این منشور اصلاحی دارد دارای محتوایی زیبا ازنوع بُزک نمیربهار میاد کمپوزه با خیارمیاد است!چگونه ممکن است رئیس جمهوری که ادعای حقوق دانی می کند منشوری را منتشرکند که قانونی نشده وهیچگونه ضمانت اجرائی ندارد. رئیس جمهوری که نتواند چنین منشوری را قانونش کند چگونه باید ملت ۴ سال سرنوشتشان را مجددا به وی بسپارند.

 

حلقه های مفقوده وابهامات در منشور جدید روحانی حقوقدان:

 

عدم ارائه راهکاربرون رفت از تضییع حقوق شهروندی

 

فقدان نقش رئیس جمهور در متن وبطن منشور

 

منشوری که می بایست بصورت لایحه اصلاح حقوق شهروندی در قانون اساسی  به مجلس تقدیم میشد

 

شوت ناتوانی قانون شدن واجرایی شدن منشوربه زمین مردم !درحالیکه ngoها هنوز کاره ای نیستند!

 

این منشور درحدیک پیش نویس است ونوعی شعارانتخاباتی

 

این منشور صرفا لالائی نامه ایست برای قوه مجریه بدون تعریف تکالیف ووظایف خودو۲قوه دیگر !

 

مخاطبین منشور کیستند؟!مخاطب یا مخاطبین منشور مانند مردم وقوای سه گانه واضح وصریح نیست!

 

منشوربا تکرارمکررات حقوق ووظایفی را برشمرده که ضمانت اجرائی ندارد.

 

درکل با آنچه که درقانون اساسی قید شده  تفاوتی ندارد!

 

جای بسی خرسندیست که این منشورناقص الخلقه به تصویب هیئت دولت نرسیده تا بعنوان لایحه به مجلس تقدیم شود

 

بی توجهی به هویت های سه گانه وتعریف نقشه راه وحدت ملی بعنوان مهمترین ضعف منشور/

 

دراین ۳ سال  چه به مزاج امیدپروران مدعی تدبیروحامیان ودلواپسان خوش بیایدیا بد برای اصلاح اینهمه اشکالات اساسی موجود درقوانین چندین لوایح می بایست از رئیس دولت حقوقدان به مجلس  ارائه  میشد تا حداقل مردم گرسنه ،صابون اصلاح قانون به شکم میزدند.

 

این دولت هم با الهام از دولت سازندگی عاشق ارائه آمارکمیست به تعدادصدور مجوزهای NGOهایش می نازدبدون اینکه کوچکترین اصلاحاتی درروندتوسعه کیفی آنها بیافزاید! به تک نرخی کردن تورمی می نازدکه پایدارنیست وارقامیست که بدرد اقتصاددستوری ودولتی می خورد ودلار۴۰۰۰ تومانی نشان داد برنامه های اقتصادی این دولت هم ماننددولتهای پیشین ناپایدارودرحدشعاراست وهنوز تولیدگران درخاک سیاه غوطه ورند.

 

با اشکالات فوق آیا میتوان  با این خروجی منشورحقوق شهروندی در کما غرق شده امیدی به  روحانی بست ؟

 

دولتی که توان تضمین  اجرای حقوق شهروندی درحد کنسرتها نیست نمیتوان با طناب نخ نمای تکراری اینگونه وعده وعیدها امیدی به دولت بست

 

براستی آقای حسن روحانی این منشور شما چه دردی را دوا می کند؟!

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :