«نجات دریاچه ارومیه، نجات ایران است»

دو جوان تبریزی مسیر تبريز تا مشهد را با شعار «نجات درياچه اروميه، نجات ايران است» رکاب زدند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :