فیلم پشت پرده رفراندم اقلیم کوردستان عراق +فیلم

تنها 24 ساعت به زمان برگزاری رفراندم  کوردستان عراق باقی مانده تا رویای بارزانی با طعم توطئه اسرائیلی برای اجرای طرح تجزیه عراق تکلیفش معین شود!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :