#من_یک_فلامینگو_هستم

15میلیون فلامینگوی ناامیدازدولت امید!/حال و روز 15 میلیون آذربایجانی درسال 1400 !

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :