واکنش انجمنِ ” آذربایجان مدنیت اوجاغی” به اعتراضات برحق مردمی

انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی درواکنش به اعتراضات برحق مردم بیانیه صادرکرد.

سرویس اجتماعی : انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی درواکنش به اعتراضات برحق مردم بیانیه صادرکرد.

 

 

متن بیانیه بشرح زیراست: 

 

   « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »

 

أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ  

قصدی جز اصلاح جامعه تا آنجایی که بتوانیم نداریم و توفیق ما جز به یاریخدا نیست  

 

در روزهای اخیر، فارغ از شایعۀ حدّت آغاز اعتراضات تا شدت آن سازمان یافته بوده یا نبوده است شایددرآینده نه چندان دور این ابهامات نیز روشن شودبه هرروی  در برخی از شهرهای کشورشاهد اعتراضات برحق مردم ،ناشی از شرایط نابرابری  اقتصادی، اجتماعی وحقوق شهروندی  و سیستم ناکارآمد سطوح مدیریت کشور هستیم.

 

ما اعضاوهواداران  انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی با توجه به نگرانی های پیش آمده ، درراستای دفاع ازحقوق شهروندی ضمن محکوم نمودن هرگونه خشونت کوروساختارشکنانه ،نارضایتی محسوس معترضین را برحق دانسته  وبادرخواست برخورد قانونمندمسئولین  بااین پدیده ، لازم میدانیم تذکراتی را درراستای خروج ازاین بحران بیان کنیم .  

 

جامعه ایران مدت‌هاست از نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رنج می‌برد و هر بار نجیبانه به امید اصلاح امور، با شرکت در انتخابات‌ها مطالبات خود را بیان می‌کند. اما در تمامی این سال‌ها مردم نه تنها برنامه ومنشورشفاف وروشنی  برای حل معضلات  علی الخصوص بهبود وضعیت تولید،اشتغال  و معیشت و آزادی بیان درجامعه  بعنوان اصلی ترین وظیفه مسئولین کشور ، محقق نشده بلکه بی توجهی مسئولین  ،نهایتا   درچندروزگذشته جامعه  را برای شنیدن صدای اعتراض مدنی به بگوش مسئولین به  خیابانها کشاند. 

اما در چنین شرایطی، این انجمن  ضمن تاکید برتبعیت  از اصول قانون اساسى مواردی بعنوان هشدار جدی که نیازبه اقدام فوری داردتقدیم می کند  

معضلات اجتماعی:

۱- وقت آن رسیده دولت هرچه سریعتر در اجرای اصل ۲۷،۱۹ و۱۵ قانون اساسی درراستای تامین حقوق شهروندی  کلیه موانع تحزب گرائی وفعالیتهای مدنی را بردارد برداشته شود. (اگرچه دولت مدعی انتشارمنشورحقوق شهروندی برروی کاغذاست! اما حذف ماده قانون تجمع از پیش نویس جدیدقانون  NGOها درخنثی وبی خاصیت کردن سازمانهای مردم نهادکه قراراست باری ازدوش دولت برداردنشان از روراست نبودن با مردم است ومغایربا ذات قانون اساسی است) بیش از ۲۰۰ تشکل که عنوان حزب را یدک میکشند درکشورثبت شده است اما نه درخط ملتی واحد،بلکه دو قطبی کردن ملت بصورت باندی به فعالیت  فصلی مشغولند(  اصولگرا واصلاح طلب دراعتراضات اخیر پاسخ کارنامه خودرا گرفتند  )  

اجرای اصل ۱۹ و۱۵ قانون اساسی برای همه اقوام ( دولت ومجلس ) بطوراعم نتوانسته است دراجرایی شدن این قانون معایب وموانع را رفع واجرایی کندواگر می بینیم مدتهاست نقشه استکبارجهانی درتفرقه قومی بیش ازپیش ادامه نفوذ داردتنها ناشی از سرمایه گذاری امپریالیزم وصهیونیزم جهانی نیست تعلل وناکارآمدی دولت وایجادزمینه تبعیض بخش عمده عدم توفیق این پروسه میتواندباشد.

 

۲- واکنش مسئولین سه قوه درپاسخ به اعتراضات اخیر لازم وضروری است  قانون گذاران دراصلاح قوانین کوتاهی کرده ومیکنند. وقتی قوه قضائیه باافتخارازثبت ۱۵میلیون نفرشکایت خبرمیدهد(یعنی شاکی که متشاکی وضامن و…هم داردیعنی  ۳برابر حدود۴۵میلیون نفر) این فاجعه است نه افتخار. افزایش جرایم سال به سال دریغ ازپارسال نشان از شکست بسیاری ازبرنامه های سه قوه است.

 

۳- علی رغم تبعیض وبی توجهی آشکاردر مطالبات مردم آذربایجان ومناطق تورک نشین بعنوان جمعیت غالب کشور ازسوی هرسه قوه ،می بینیم که درچنین پیچ حساسی این مردم غیور که همواره درخط مقدم دفاع ازکیان کشوربوده ند اینبارنیز برای پیشگیری از سو استفاده بیگانگان وعوامل وعیادی آن ازجمله  گروهکهای ضدانقلاب وسلطنت طلبان از حضور در اعتراضات درخیابانها واکنش سکوت اختیارکرده اند اما این به معنی عدول ازمطالباتشان نیست وانتظارمیرود هرسه قوه آن را بیش ازهرموقعی جدی گرفته وپاسخی منطقی ارائه کنند.

۴- نماینده ملت یا دولت : واکنش سکوت  اکثریت غالب نمایندگان دربرابراعتراضات مردمی خودگویای واقعیتی تلخ است  شایداگر نمایندگان ملت امروزهمراه مردمشان می بودند اعتراضات به ساختارشکنی درکف خیابانها نمی کشید

۵- صداوسیما رااز هیکل مِیلی به شان ملی اش بازگردانید:  ضرورت دارد تا صدای مردم و نخبگان مستقل منتقدین از صدا و سیما که باید رسانه ملی باشد نه رسانه یک جریان و گروهی خاص شنیده شود تا همگان احساس کنند که امکان رساندن صدایشان به مسئولین را از طرق مسالمت آمیز دارند.

 

ابعاداقتصادی :  

۶- حل معضلات معیشتی بعنوان اولویت اول  :اینکه دولت ومجلس بخواهندبرای تامین کسری بودجه عملا ازجیب مردم بردارندوبعداز ۴ دهه فاصله طبقاتی هرروز بدترازدیروزایجاد شود تا صبرمردم لبریزشود غیر طبیعی نیست بلکه آنچه طبیعی نیست  مطالبه فرصت ازمردمی که کمرشان درلای چرخ گرانی وفقدان بهداشت وتحصیل رایگان دراوج بیکاری  برای حل معضلات است. شعارتذکیه نفس وجهاداکبر بعنوان شعورغائی انقلاب اسلامی درهمین معیشت نهفته است شکم گرسنه همراه توسعه اجتماعی پایدار نمیتواندباشدوآیااینهمه اعتبارات میلیاردی نهادهای تبلیغاتی وفرهنگی درحفظ شئائر باطنی وجهادنفس موفق بوده اند!دولت ومجلس باید قبل از وعده اشتغال ضمن تعدیل بودجه گرانی زا ،اقدام به افزایش قدرت خریدوتامین مایحتاج معیشت ملت بپردازندواین تعدیل واصلاح بلافاصله مثل قضیه تب تخم مرغی احساس گردد.   

 ازرئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام اجرایی وحافظ ومجری قانون اساسی حاکمیت انتظارمیرفت بجای ارسال پیام تصویری کنایه آمیز وحق بجانب ازجلسه هیئت دولت اش ، ازطریق صداوسیما ضمن تجدیدنظر درفرمولهای اقتصادی کاغذی  راه حلهای جدیدی را ارائه وازمردم دلجوئی عملی نماید.

در پایان  سران قوا و تک تک سیاستگذاران و مجریان حاکمیت تاکید می‌کنیم که غفلت بیش از این درپاسخ به صدای ملت ایران که صدای فقروگرسنگی است،جایز نیست. مردم از فقر و بیکاری، از فساد و تبعیض، از رانت و اختلاس، از برخوردهای دوگانه  و پایمال شدن حقوق شهروندی ناامید  شده اند. صدای اعتراض مردم را به درستی شنیدیداما مردم منتظر پاسخ صریح وواضح شما هستند .

 ازملت شریف علی الخصوص مردم غیور همیشه درصحنه تورک ایران که وظیفه ملت بودن را تا به امروز به نحو احسن درصحنه های حساس به قدرکافی با نثارجان ومالشان  نشان داده اند انتظارداریم فرصت را ازمعترضین کور وسواستفاده ضدانقلاب بگیرند واکنون که مسئولین بخوبی اعتراض همه جانبه ملت  را لمس کردند منبعداین  تجمع واعتراض خیابانی را تا پاسخ وواکنش منطقی ونهائی مسئولین سه قوه به مصلحت نمی دانیم ومنافع   اذربایجان را درهرگونه همراهی دراین گونه اعتراضات با رنگ اغتشاش وحرکتهای براندازانه نمی بینیم.

مَنْ عَمِلَ بِالْعَدْلِ حَصِنَ اللهُ مُلْکِه (امام على علیه السلام)

هرکس به عدالت رفتار کند خداوند حکومتش را حفظ می‌کند.

                                         هواداران واعضای انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی  

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :