توزیع رایگان  کتابهای تورکی مجوزداربرای کودکان

جمعی از فعالین ملی و مدنی تورک آذربایجان به میمنت پاسداشت «زبان مادری» «آنا دیل» اقدام به پخش کتاب‌های تورکی در سطح شهر ومهدکودکهای اورمیه نمودند.

 سرویس اجتماعی : توزیع رایگان  کتابهای تورکی مجوزداربرای کودکان

 

 

جمعی از فعالین ملی و مدنی تورک آذربایجان به میمنت پاسداشت «زبان مادری» «آنا دیل» اقدام به پخش کتاب‌های تورکی در سطح شهر ومهدکودکهای اورمیه نمودند.

 

پخش کتاب در روزهای خاص یکی از فعالیت‌های نمادین، فرهنگی و مدنی فعالین ملی آذربایجان است. فعالین ملی-مدنی آذربایجان همه‌ساله با تمامی مشکلات، به این فعالیت نمادین و ستودنی خود ادامه می‌دهند.

 

گفتنی است ۷۱ سال پیش رژیم منحوس پهلوی صدها کتب تورکی مرجع را سوزانده است.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :