آرشیو "محیط زیست"

«نجات دریاچه ارومیه، نجات ایران است»

«نجات دریاچه ارومیه، نجات ایران است»

دو جوان تبریزی مسیر تبريز تا مشهد را با شعار «نجات درياچه اروميه، نجات ايران است» رکاب زدند.

 خشک شدن دریاچه اورمیه:عمدی،سهوی یا طبیعی؟

 خشک شدن دریاچه اورمیه:عمدی،سهوی یا طبیعی؟

بی شک خشک شدن دریاچه اورمیه یک فاجعه میباشد و این در طبیعت انسان است که از وقوع فاجعه جلوگیری کند یا در صورت وقوع آن برای برطرف کردن آن فاجعه و زیان های آن تلاش کند.

#من_یک_فلامینگو_هستم

#من_یک_فلامینگو_هستم

15میلیون فلامینگوی ناامیدازدولت امید!/حال و روز 15 میلیون آذربایجانی درسال 1400 !

پرونده حمایت میلیونی، دهم آبان تحویل نماینده سازمان ملل

پرونده حمایت میلیونی، دهم آبان تحویل نماینده سازمان ملل

آئین تحویل امضاهای میلیونی کمپین من دریاچه ارومیه هستم امروز صبح راس ساعت ۱۰ درتهران دفترسازمان ملل برگزارشد.10 آبان 1395