آرشیو "انجمن"

اطلاعیه افتتاح کانال آمونیوز|بیلدیریش :درنه یمیزین کانالی وسایتی

اطلاعیه افتتاح کانال آمونیوز|بیلدیریش :درنه یمیزین کانالی وسایتی

اطلاعیه فراخوان عضویت وثبت نام درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

اطلاعیه فراخوان عضویت وثبت نام درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

برای مطالعۀ متن اطلاعیه فراخوان کلیک کنید/ شروع ثبت نام :چهارشنبه 12مهرماه  ...

مدارک لازم ونحوه ثبت نام برای عضویت درانجمن

مدارک لازم ونحوه ثبت نام برای عضویت درانجمن

ثبت نام درانجمن مدنیت اوجاغی / به 2 روش آنلاین و پست سفارشی

آشنائی با انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

آشنائی با انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

گزارش تاسیس انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی