آرشیو "تاریخ و هویت"

تکرار تاریخ ۹۱ سال قبل؟

تکرار تاریخ ۹۱ سال قبل؟

آیا حوادث سال 1305 دوباره تکرار خواهد شد؟

همه شهرهای کُردنشین جنوب آذربایجان غربی،هویت آذربایجانی دارند+سند

همه شهرهای کُردنشین جنوب آذربایجان غربی،هویت آذربایجانی دارند+سند

تمامی شهرهای کردنشین جنوبی این استان از دیرباز در قلمرو جغرافیایی و سیاسی منطقه آذربایجان بوده و تغییر بافت قومی و جمعیتی این مناطق به سبب مهاجرت‌های انجام پذیرفته

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط ثبت نام برای مطالعه داوطلبان