آرشیو "بین الملل"

دیداراردوغان با رهبرایران درتهران

دیداراردوغان با رهبرایران درتهران

رهبرمعظم انقلاب: برگزاری همه‌پرسی،خیانت بود ایران،ترکیه و عراق باید هر اقدام ممکن را انجام دهند

اورمونون امام جمعه سی : استکبارین آماجی  رفراندم اقلیمدن تجزیه واختلافدیر…

اورمونون امام جمعه سی : استکبارین آماجی  رفراندم اقلیمدن تجزیه واختلافدیر…

استعمارگرلر و غربین ايلك آماجلاري همه پرسی اقلیم کردستاندان بودور کی مسلمان مملکت لری بؤلوب و اختلاف سالسينلار

گزارش مصور حضوراعضای انجمن وهواداران درراهپیمائی روزجهانی قدس/اورمیه

گزارش مصور حضوراعضای انجمن وهواداران درراهپیمائی روزجهانی قدس/اورمیه

حضور فعالان مدنی وهویت طلبان اورمیه همگام با ملت قهرمان پرور وآزاده درراهپیمائی روزجهانی قدس به روایت تصویر:

واکنش انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به نسل کشی درمیانمار

واکنش انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به نسل کشی درمیانمار

کجایند مدعیان تمدن، آزادی وحقوق بشر؟!

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط ثبت نام برای مطالعه داوطلبان