اندرباب تکلم صداوسیمای میلی به زبان هوسایی !

اندرباب تکلم صداوسیمای میلی به زبان هوسایی !

معاون برونمرزی رسانه ملی از راه‌اندازی سه شبکه جدید برون‌مرزی به زبان‌های هوسایی(آفریقایی)، فرانسوی و روسی خبر داد.