آرشیو "حقوق شهروندی"

بایاض آلوو / محمد حسن نژاد (گؤرمزلر گونون قوتلایاراق…)

بایاض آلوو / محمد حسن نژاد (گؤرمزلر گونون قوتلایاراق…)

بایاض آلوو / محمد حسن نژاد (گؤرمزلر گونون قوتلایاراق...)

گزارش مصور حضوراعضای انجمن وهواداران درراهپیمائی روزجهانی قدس/اورمیه

گزارش مصور حضوراعضای انجمن وهواداران درراهپیمائی روزجهانی قدس/اورمیه

حضور فعالان مدنی وهویت طلبان اورمیه همگام با ملت قهرمان پرور وآزاده درراهپیمائی روزجهانی قدس به روایت تصویر:

بیانیۀ ” انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی” به مناسبت روز قدس

بیانیۀ ” انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی” به مناسبت روز قدس

مسئله فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام است... قره باغ جزء خاک جهان اسلام است ...

واکنش انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به نسل کشی درمیانمار

واکنش انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به نسل کشی درمیانمار

کجایند مدعیان تمدن، آزادی وحقوق بشر؟!

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

با حلوا حلوا کردن منشور، دهان حقوق شهروندی شیرین نمیشود!

با حلوا حلوا کردن منشور، دهان حقوق شهروندی شیرین نمیشود!

درخواست نامگذاری روز ملی نجات دریاچه

درخواست نامگذاری روز ملی نجات دریاچه

مردم آذربایجان منتظر نتایج پیگیری مسئولین ونمایندگان آذربایجان غربی درباره اقدامات وزارت کشوربرای نامگذاری روزملی دریاچه اورمیه...